What’s on

2 March, 2018

Festival of Contemporary Music for All - Welsh Voices 2017/18: Part II - Cardiff University Contemporary Music Group

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Cardiff University School of Music, CoMA’s main partner in Wales, explores vocal music on Friday 2 March, including workshops, open rehearsals and informal performances of a selection of CoMA’s part-songs and other repertoire for amateur musicians during the day. In the evening Cardiff University’s Contemporary Music Group, focusing on contemporary Welsh vocal repertoire, in the evening.

Gŵyl Cerddoriaeth Gyfoes i Bawb: Prosiect Lleisiau Cymreig: CMG Rhan II

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Clywir darnau gan ystod eang o gyfansoddwyr, o ffigyrau sy’n amlwg yn genedlaethol, gan gynnwys John Metcalf, Charlie Barber a Lynne Plowman, i gyfansoddwyr iau sy’n weithgar yma yng Nghymru a thramor. Bydd y rhaglenni’n adlewyrchu ehangder y gweithgarwch artistig yng Nghymru heddiw a bydd y cryno ddisg yn ychwanegiad pwysig i gatalog recordiau o gerddoriaeth newydd o Gymru.

3 March, 2018

Festival of Contemporary Music for All: Fidelio Trio

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

On Saturday 3 March, we welcome renowned chamber group the Fidelio Trio (Darragh Morgan, Adi Tal and Mary Dullea), who have a long-standing relationship with CoMA, to lead a day of instrumental workshops for all comers on music from CoMA’s open score collection. They will also present a concert of contemporary chamber music.

Gŵyl Cerddoriaeth Gyfoes i Bawb: Triawd Fidelio

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Ar ddydd Sadwrn Mawrth 3ydd croesawn yr ensemble siambr nodedig Triawd Fidelio (Darragh Morgan, Ali Tal a Mary Dullea) sydd gyda pherthynas hir gyda CoMA, Byddant yn arwain gweithdai offerynnol agored i bawb a rhoddant gyngerdd o gerddoriaeth siambr gyfoes.

6 March, 2018

Celebrating Debussy: Trio Anima

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

The festival continues in March 2018, the centenary month itself. Trio Anima presents a beguiling programme of French chamber music, juxtaposing Debussy’s war-time Sonata for flute, viola and harp with works by Dubois, Jolivet, Fauré and Ravel.

Dathlu Debussy: Triawd Anima

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Ffurfiwyd Tri Anima yn 2006 yng Ngholeg Cerdd a Dama Guildhall. Yn 2007 enillodd y triawd wobr Elias Fawcett i Ensemble Siambr Nodedig. Buont yn artistiaid Live Music Now a dyfarnwyd iddynt Gymrodoriaeth Cerddoriaeth Siambr yny Coleg Cerdd a Drama Guildhall yn 2011.

10 March, 2018

Jazz at the University: Pigfoot

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Pigfoot specialise in passing classic pop through their multi-idiomatic mangle while still sounding like affectionate fans of the originals. As sought-after soloists with separate lives, they only rarely convene as Pigfoot. The School of Music is delighted that they are giving one of their rare live appearances here in Cardiff.

Jazz yn y Brifysgol: Pigfoot

7:00 pm - 9:00 pm

Mae Pigfoot yn arbenigo mewn tywys pop clasurol trwy eu mangl aml –idiom ei hun tra’n cydnabod hoffter y cerddorion at y modelau yn eu ffurf gwreiddiol. Mae’r cerddorion yn gweithio fel perfformwyr unigol poblogaidd ac anaml y deuant at ei gilydd dan faner Pigfoot. Mae’r Ysgol Cerddoriaeth felly yn hapus bod un o’u perfformiadau prin fel grŵp yn digwydd yma yng Nghaerdydd.

13 March, 2018

Celebrating Debussy: Roy Howat (piano)

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Internationally renowned pianist and Debussy scholar Roy Howat plays the complete Préludes (book 1) in a recital exploring Debussy’s indebtedness to Chopin and Chabrier, introducing his performance with an illustrated lecture.

Dathlu Debussy: Roy Howat (piano)

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Mae enw rhyngwladol gan Roy Howat fel pianydd ac ysgolhaig ac mae ei gyngherddau, darllediadau a darlithoedd wedi dod â sylw iddo ar draws y byd. Graddiodd yng Nhgholeg y Brenin, Caergrawnt a gwnaeth astudiaeth penodol o gerddoriaeth Ffrengig ym Mharis gyda Vlado Perlemuter. Ef yw un o’r ychydig Brydeinwyr sy’n cael gwahoddiad i ddysgu a pherfformio cerddoriaeth Ffrengig ym mhrif golegau cerdd Ffrainc ar ar y radio yn Ffrainc. Mae Roy yn Artist Steinway ac mae wedi astudio llawer o gerddoriaeth yn y llawysgrifau gwreiddiol. Gwahoddwyd ef gan Francois Lesure i fod, gyda Pierre Boulez ac eraill, yn un o olygyddion yr argraffiad cyflawn o waith Debussy (Œuvres Complètes de Claude Debussy), ac ef fu’n gyfrifol am y gerddoriaeth i biano.

1 2 3 4 5

Calendar

<< Sep 2017 >>
MTWTFSS
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Previous concerts

Take a look at some of the artists we have welcomed in the past.