What’s on

17 April, 2018

Lleisiau cyfoes: Retorica

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Mae gwaith Robert Fokkens, Dances and Chorales ar raddfa fawr. Mae’n waith i ddeuawd feiolin ac offer electronig byw sy’n datblygu syniadau mewn perthynas â Retorica sydd wedi bod ar y gweill ers 2015 ac a ddeilliodd o astudiaeth o gerddoriaeth linnynol o bob cwr o’r byd. Fel pâr i’r gwaith hwn clywn ddarn newydd gan y gyfansoddwraig o Awstralia, Wendy Hiscocks. Cyflwyniad clyweledol yw ei gwaith newydd hi sydd wedi ei sgorio ar gyfer deuawd feiolin a seiniau wedi eu recordio.Ysbrydolwyd y gwaith gan beintiadau o flodau gan Georgia O’Keeffe, ffilmiau mud arbrofol o gychwyn yr ugeinfed ganrif a rhaglenni dogfen Prydeinig arloesol o’r 1930au. Bydd y gerddoriaeth yn priodi gyda ffilm mewn tri rhan gyda’r seiniau mewn gwrthbwynt â’r lluniau a hyn mewn proses coreograffig mewn math ar fale clyweledol. I gloi’r cyngerdd mae Retorica yn perfformio Spielend gan John McCabe, gwaith a ysgrifenwyd ar gyfer Philippa Mo ac sy’n ymwneud â ‘chwarae’ yn ystyr ehangaf y term.

24 April, 2018

Contemporary Voices: Dryads Duo

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

London-based Dryads Duo was formed in 2010 by violinist Carla Santos and pianist Saul Picado. The Duo performs lesser known repertoire from the late 19th century to the present day. After being awarded first prize at the Prémio Jovens Músicos Competition in Portugal in 2011, Dryads Duo has performed throughout Europe on the concert stage and at festivals.

Lleisiau cyfoes: Dryad's Duo

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Ffurfiwyd Dryads Duo yn Llundain yn 2010 gan y feiolinydd Carla Santos a’r pianydd Saul Picado. Maent wedi arbenigo ar gyflwyno gweithiau llai cyfarwydd o’r 19fed ganrif i’r presennol. Ar ôl ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Prémio Jovens Músicos ym Mhortiwgal yn 2011 mae Dryad Duo wedi perfformio ar draws Ewrop mewn cyngherddau a gwyliau.

26 April, 2018

Cardiff University Symphonic Winds: David Gordon Shute (director)

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Malcolm Arnold: arr. Paynter Four Scottish Dances
Stephen Montague: Intrada 1631
Holst: Hammersmith
Tull: Sketches on a Tudor Psalm
Bernstein: arr. Grundman Candide Overture

For their second concert of the year, Cardiff University Symphonic Winds presents a transatlantic programme. Works influenced by Scottish dance, Peruvian chant, Voltaire and Tudor psalmody.

27 April, 2018

Celebrating Debussy: Cardiff University Chamber Orchestra

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Debussy: arr. Ravel Sarabande and Danse
Saint-Saëns: Cello Concerto no. 1
Mozart: Symphony no. 31, K. 297/300a ‘Paris’

The final concert in the University’s ‘Celebrating Debussy’ series features Ravel’s orchestration of Debussy’s Sarabande and Danse, Saint-Saëns’s first cello concerto which Shostakovich and Rachmaninoff considered to be one of the greatest examples of the genre and the ‘Paris’ Symphony, composed in 1778 while Mozart was based in Paris.

4 May, 2018

Gogoniannau Baroc a Chlasurol Rhufain: Côr Siambr Prifysgol Caerdydd

7:00 pm - 9:00 pm
St Augustine's Church, Penarth

Ym maes cerddoriaeth eglwysig y ddeunawfed ganrif roedd Rhufain yn ferw gosmopolitaidd lle gwelwyd cyffro datblygiadau newydd ochr yn ochr ag adfeilion o’r gorffennol pell. Yn ystod teyrnasiaeth sawl Pab dysgedig a diwylliannol bu’r ddinas yn ganolfan i noddwyr pwysig wrth i gardinaliaid gystadlu am wasanaeth y maestri di cappella mwyaf blaengar. Ar ôl cynnwrf y rhyfeloedd Napoleonaidd anghofiwyd am gyfraniad llawer o’r meistri hyn ac yn y cyngerdd hwn cawn gyfle i dalu wrogaeth i feistroldeb Sebastiano Bolis (c.1750-1804), maestro i’r Cardinal Henry Benedict Stuart yn S Lorenzo, Damaso, ynghyd ag i Maria Rosa Coccia (1759-1833), y ferch gyntaf i gael ei hapwyntio’n maestra di cappella yn Rhufain.

The Glories of Baroque and Classical Rome: Cardiff University Chamber Choir

7:00 pm - 9:00 pm
St Augustine's Church, Penarth

In the realm of church music, eighteenth-century Rome, a cosmopolitan cultural melting pot where the shock of the new was frequently juxtaposed with the ruins of antiquity, was worlds away from being the conservative musical backwater as portrayed in many standard music histories. During the reigns of several discerning and culturally sophisticated Popes the city played host to a wealth of artistic patronage as rival cardinals competed to employ the best maestri di cappella. After the turmoil of the Napoleonic wars the careers and compositions of many of these superb maestri quickly fell into obscurity. With this concert we pay homage chiefly to the mastery of Sebastiano Bolis (c.1750-1804), maestro to Cardinal Henry Benedict Stuart at San Lorenzo in Damaso, as well as his contemporary, Maria Rosa Coccia (1759-1833), the first woman to achieve the qualification of maestra di cappella of Rome.

1 2 3

Calendar

<< Feb 2018 >>
MTWTFSS
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Previous concerts

Take a look at some of the artists we have welcomed in the past.