What’s on

12 December, 2017

Prosiect Lleisiau Cymreig CMG: Rhan I

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Bu Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes Prifysgol Caerdydd yn archwilio cerddoriaeth cyfansoddwyr Cymreig ers 2014. Neilltuwyd gyngherddau i’r repertoire hwn a chynhwyswyd gweithiau unigol mewn sawl cyngerdd arall. Ym mlwyddyn academaidd 2017-18 daw’r prosiect  i’w llawn dwf gyda dau gyngerdd o gerddoriaeth ddiweddar gan gyfansoddwyr o Gymru ynghyd â recordiad  CD gaiff ei ryddhau yn 2018. Eleni […]

Welsh Voices 2017/18: Part I - Cardiff University Contemporary Music Group

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Cardiff University’s Contemporary Music Group has been exploring the music of living Welsh composers since 2014. The Group has performed full concerts devoted to this repertoire, and individual works have been included in other concert programmes. In the 2017-18 academic year this project will come to fruition, with two concerts of recent music by Welsh composers and the recording of a CD to be released in 2018.

14 December, 2017

Cardiff University Symphonic Winds: David Gordon Shute (director)

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Cardiff University Symphonic Winds take us on a fast ride through the centuries with music from Thomas Tallis to John Adams. An exciting programme for the ensemble’s first concert as a member of the School of Music’s suite of ensembles.

30 January, 2018

Contemporary Voices: Minguet Quartet

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

The Quartet takes its name from Pablo Minguet, a Spanish philosopher of the 18th century who attempted, in his writings, to facilitate access to the fine arts for all sectors of the population – and this idea is one of the Quartet’s chief artistic concerns. To that end, the Quartet offers us a taste of the new and well-loved in this beautifully constructed programme.

Pedwarawd Minguet

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Ffurfiwyd Pedwarawd Minguet yn 1988 ac ers hynny daeth yn un o’r pedwarawdau sydd a galw mawr amdano’n rhyngwladol. Mae’n rhoi perfformiadau gwadd yn neuaddau cyngerdd pwysicaf y byd. Mae dehongliadau deallus a brwdfrydig y Pedwarawd yn ennyn diddordeb mawr eu cynulleidfoaedd -– ‘for the joy in sound and expression with which the ensemble makes the works speak enlivens even the smallest detail’. Frankfurter Allgemeine Zeitung.

6 February, 2018

International Piano Series: Jennifer Ku

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Jennifer Ku is the first Taiwanese pianist to receive two PhD’s. The first from Russia and the second in the United States. Professor Ku has given performances in China, Russia, Italy, Switzerland, France and Canada and performed with the Kentucky Symphony Orchestra, Moscow Symphony Orchestra and at the prestigious Carnegie Hall.

13 February, 2018

Contemporary Voices: OENM

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Österreichisches Ensemble für neue Musik (OENM) has been promoting the performance of new music since its creation over thirty-five years ago. During this time, the ensemble has built an international reputation as one of the leading ensembles in the field of contemporary music. In addition to performances throughout the world, OENM regularly performs at the Salzburg and Bregenz Festivals.

Lleisiau cyfoes: OENM

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Mae Österreichisches Ensemble für neue Musik (OENM) wedi bod yn hyrwyddo cerddoriaeth newydd ers ei ddechreuad dros bymtheng mlynedd ar hugain yn ôl, Yn ystod y cyfnod hwn mae’r ensemble wedi ennill clod rhyngwladol fel un o’r grwpiau mwyaf blaengar ym maes cerddoriaeth gyfoes. Yn ychwanegol at berfformio ar draws y byd mae OENM yn cael croeso’n rheolaidd yng Ngwyliau Salzburg a Bregenz.

17 February, 2018

Jazz at the University: Quercus

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Quercus brings together three of the UK’s most creative, multi award winning musicians to create exquisite chamber music that weaves together the essence of folk and jazz. Drawing on their life’s work including original compositions, traditional folk songs and reclaimed standards, Quercus subtly colours each song to create a magical atmosphere.

Jazz yn y Brifysgol: Quercus

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Daw ynghyd heno dri cherddor gwerin a jazz mwyaf enwog y DU i gyflwyno cerddoriaeth siambr telynegol a llesmeiriol. Mae Quercus yn bartneriaeth creadigol sydd wedi cael gwobrau di-ri. Maent yn feistri ar weu ynghyd elfennau gwerin a jazz. Mae profiad gydol oes ganddynt mewn cyfansoddi gwreiddiol ac adfer caneuoun gwerin traddodiadol, a’r oll wedi eu cyflwyno mewn dull newydd llawn awyrgylch rhiniol.

1 2 3 4 5

Calendar

<< Nov 2017 >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Previous concerts

Take a look at some of the artists we have welcomed in the past.