Past concerts

8 March, 2020

Cyngerdd Diwrnod Rhyngwladol Merched

12:00 am
Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Perfformwyr a chyfansoddwyr o Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Merched 2020

7 March, 2020

JamoJamoArts

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Landing Mané has been a performing artist for over twenty years. He embodies the spirit of Senegalese music and dance.  Landing has studied traditional West African dance and drumming since the age of four. He trained in Afro Jazz and classical ballet at the National Conservatory of Dakar.

JamoJamoArts

7:00 pm - 9:00 pm
Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Bu Landing Mané’n berfformiwr am dros ugain mlynedd ac mae’n ymgorfforiad o’r ysbryd Senegalaidd mewn ceddoriaeth a dawns. Ers pan oedd yn bedwar oed bu Mané yn astudio dawns a drymio traddodiadol  Gorllewin Affrica.  Fe’i hyfforddwyd mewn Affro Jazz a bale clasurol yn y Coleg Cerdd Cenedlaethol yn Nakar.

3 March, 2020

British Experimentalism and its legacy: Cardiff University Contemporary Music Group

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

For their second concert of the year, the Contemporary Music Group performs music by composers connected to the British Experimentalist tradition such as Howard Skempton, Gavin Bryars and Michael Nyman and younger composers influenced by their thinking.

Arbrofion Prydeinig a’u gwaddol: Ensemble Cerddoriaeth Gyfoes Prifysgol Caerdydd

7:00 pm - 9:00 pm
Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Yn ei ail gyngerdd blynyddol mae’r Ensemble Cerddoriaeth Gyfoes yn perfformio cerddoriaeth cysylltiedig â’r traddodiad arbrofol Prydeinig a gysylltir gyda chyfansoddwyr tebyg i Howard Skempton, Gavin Bryars, Michael Nyman a rhai cyfansoddwyr iau.

28 February, 2020

Dathlu Sant Dafydd gyda Cherddoriaeth

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Myfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd ledled y byd yn dod ynghyd i ddathlu Cerddoriaeth Gymreig a chyfansoddwyr yn amrywio o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, megis Karl Jenkins a Morfydd Owen a Grace Williams i Gareth Glyn a Paul Mealor.
Croeso i bawb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calendar

<< Nov 2020 >>
MTWTFSS
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Previous concerts

Take a look at some of the artists we have welcomed in the past.