Past concerts

20 October, 2020

Madeleine Mitchell and Nigel Clayton in concert, Tuesday 20 October 2020, 6.30 pm pre-concert talk, performances at 7 and 8.30 pm

Madeleine Mitchell and Nigel Clayton in concert, Tuesday 20 October 2020, 6.30 pm pre-concert talk, performances at 7 and 8.30 pm

6:30 pm - 9:30 pm
Cardiff University Concert Hall

Madeleine Mitchell and Nigel Clayton perform a programme of works by Elgar, Arlene Sierra, Pedro Faria Gomes, André Jolivet and Ravel.  The concert is given as part of the curriculum for staff and students at the School of Music but will be available online shortly afterwards.

 

Madeleine Mitchell a Nigel Clayton mewn cyngerdd, dydd Mawrth 20 Hydref 2020, 6.30 yp sgwrs cyn cyngerdd, perfformiadau am 7 ac 8.30 yp

Madeleine Mitchell a Nigel Clayton mewn cyngerdd, dydd Mawrth 20 Hydref 2020, 6.30 yp sgwrs cyn cyngerdd, perfformiadau am 7 ac 8.30 yp

6:30 pm - 9:30 pm
Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Mae Madeleine Mitchell a Nigel Clayton yn perfformio rhaglen o weithiau gan Elgar, Arlene Sierra, Pedro Faria Gomes, André Jolivet a Ravel. Rhoddir y cyngerdd fel rhan o’r cwricwlwm ar gyfer staff a myfyrwyr yn yr Ysgol Cerddoriaeth ond bydd ar gael ar-lein yn fuan wedi hynny.

13 October, 2020

Kenneth Hamilton mewn Cyngerdd, dydd Mawrth 13 Hydref 2020, 7 yp ac  8 yp

Kenneth Hamilton mewn Cyngerdd, dydd Mawrth 13 Hydref 2020, 7 yp ac 8 yp

7:00 pm - 9:00 pm
Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Bydd Kenneth Hamilton yn perfformio gweithiau gan Beethoven, Liszt a threfniadau gan Liszt o ddarnau gan Schubert a Wagner ar gyfer staff a myfyrwyr Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd. Bydd recordiad ar gael ar YouTube yn fuan ar ôl y perfformiad.

Kenneth Hamilton in Concert, Tuesday 13 October 2020, 7 pm and 8 pm

Kenneth Hamilton in Concert, Tuesday 13 October 2020, 7 pm and 8 pm

7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Kenneth Hamilton will perform works by Beethoven, Liszt and arrangements by Liszt of pieces by Schubert and Wagner for staff and students of Cardiff University School of Music.  A recording will be available on YouTube shortly after the performance.

1 May, 2020

Dathlu Maria  Rosa Coccia

Dathlu Maria Rosa Coccia

7:00 pm - 9:00 pm
Eglwys Gadeiriol Llandaf

Yn 1716 cafwyd gorchymyn gan y Pab Clement XI a orfodai pob perfformiwr  cerddorol yn Rhufain i fod yn aelod o’r Accademia di Santa Cecilia ac i basio arholiad. Yn 1774 llwyddodd y cerddor Rhufeinig Maria Rosa Coccia (1759-1833) yn yr arholaid a hi oedd y fenyw gyntaf i ddod yn maestra di cappella yn Rhufain, ond fe’i gwaharddwyd rhag cael swydd barhaol oherwydd ei rhyw.

Celebrating Maria Rosa Coccia

Celebrating Maria Rosa Coccia

7:00 pm - 8:45 pm
Llandaff Cathedral

By a decree of 1716, Pope Clement XI had ordered that anyone practicing music in Rome must be a member of the Accademia di Santa Cecilia and pass its entrance exam. In 1774 the Roman musician Maria Rosa Coccia (1759-1833), a pupil of Sante Pesci, passed the exam and was the first woman to become a maestra di cappella of Rome, but her gender never allowed her to gain a post.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calendar

<< Mar 2021 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Previous concerts

Take a look at some of the artists we have welcomed in the past.