Events - 13 Dec 19

STILE MODERNO – Monteverdi, Cavalli & Strozzi

13/12/2019 7:00 pm - 8:45 pm
Eglwys Dewi Sant

remendous changes in sacred and secular music took place in the decades either side of the year 1600, with the city of Venice being a key environment for the development of the new wondrous harmonies and vibrant rhythmic energy of the seconda pratica, better known as the stile moderno. This concert will focus on the works of three leading exponents of the new style, Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli and Barbara Strozzi, with a programme to celebrate the 400th anniversary year of Strozzi’s birth in 1619.

Stile Moderno–Monteverdi, Cavalli & Strozzi

13/12/2019 7:00 pm - 9:00 pm
Eglwys Dewi Sant

Bu newidiadau aruthrol mewn cerddoriaeth grefyddol a seciwlar yn y degawdau o gwmpas 1600, gyda dinas Fenis yn ganolfan allweddol i ddatblygiad rhyfeddol mewn cynghanedd a rhythm cysylltiedig â’r seconda pratica, a adnabyddir yn well fel y stile moderno. Bydd y cyngerdd yn canolbwyntio ar weithiau’r tri prif gynhaliwr yr arddull newydd, Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli a Barbara Strozzi, a bydd y rhaglen yn dathlu 400 mlynedd ers geni Strozzi ym 1619.

Powered by Events Manager