Events - 10 Mar 18

Jazz at the University: Pigfoot

10/03/2018 7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Pigfoot specialise in passing classic pop through their multi-idiomatic mangle while still sounding like affectionate fans of the originals. As sought-after soloists with separate lives, they only rarely convene as Pigfoot. The School of Music is delighted that they are giving one of their rare live appearances here in Cardiff.

Jazz yn y Brifysgol: Pigfoot

10/03/2018 7:00 pm - 9:00 pm

Mae Pigfoot yn arbenigo mewn tywys pop clasurol trwy eu mangl aml –idiom ei hun tra’n cydnabod hoffter y cerddorion at y modelau yn eu ffurf gwreiddiol. Mae’r cerddorion yn gweithio fel perfformwyr unigol poblogaidd ac anaml y deuant at ei gilydd dan faner Pigfoot. Mae’r Ysgol Cerddoriaeth felly yn hapus bod un o’u perfformiadau prin fel grŵp yn digwydd yma yng Nghaerdydd.

Powered by Events Manager