Events - 13 Feb 18

Contemporary Voices: OENM

13/02/2018 7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Österreichisches Ensemble für neue Musik (OENM) has been promoting the performance of new music since its creation over thirty-five years ago. During this time, the ensemble has built an international reputation as one of the leading ensembles in the field of contemporary music. In addition to performances throughout the world, OENM regularly performs at the Salzburg and Bregenz Festivals.

Lleisiau cyfoes: OENM

13/02/2018 7:00 pm - 9:00 pm
Cardiff University Concert Hall

Mae Österreichisches Ensemble für neue Musik (OENM) wedi bod yn hyrwyddo cerddoriaeth newydd ers ei ddechreuad dros bymtheng mlynedd ar hugain yn ôl, Yn ystod y cyfnod hwn mae’r ensemble wedi ennill clod rhyngwladol fel un o’r grwpiau mwyaf blaengar ym maes cerddoriaeth gyfoes. Yn ychwanegol at berfformio ar draws y byd mae OENM yn cael croeso’n rheolaidd yng Ngwyliau Salzburg a Bregenz.

Powered by Events Manager