Lleisiau cyfoes: Retorica

17/04/2018, 7:00 pm - 9:00 pm

Harriet Mackenzie a  Philippa Mo (feolinau)

Robert Fokkens (offer electronig)

Robert Fokkens: Dances and Chorales (deuawd feiolin ac offer electronig byw, 2017)

Wendy Hiscocks: Gwaith newydd (deuawd feiolin, offer electronig ‘fixed media’ a ffilm, 2017)

John McCabe: Spielend (deuawd feiolin, 2003)

 

Mae’r ddeuawd cymeradwy Retorica yn dychwelyd i Ysgol  Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd  i gyflwyno prosiect sy’n archwilio posibiliadau perfformio aml-gyfrwng. Mae’r deuawd yn mwynhau llwyddiant rhyngwladol  cynyddol a  chawsant werthfawrogiad eang am eu perfformiadau yn y meysydd glasurol a chyfoes. Cafodd Retorica glod yn y cylchgrawn Gramophone am eu “faultless technique and unfailing insight.” Mae gwaith Robert Fokkens,  Dances and Chorales ar raddfa fawr. Mae’n waith i ddeuawd feiolin ac offer electronig byw sy’n datblygu syniadau mewn perthynas â Retorica sydd wedi bod ar y gweill ers 2015 ac a ddeilliodd o astudiaeth o gerddoriaeth linnynol o bob cwr o’r byd. Fel pâr i’r gwaith hwn clywn ddarn newydd gan y gyfansoddwraig o Awstralia, Wendy Hiscocks. Cyflwyniad clyweledol yw ei gwaith newydd hi sydd wedi ei sgorio ar gyfer deuawd feiolin a seiniau wedi eu recordio.Ysbrydolwyd y gwaith gan beintiadau o flodau gan Georgia O’Keeffe, ffilmiau mud arbrofol o gychwyn yr ugeinfed ganrif a rhaglenni dogfen Prydeinig arloesol o’r 1930au. Bydd y gerddoriaeth yn priodi gyda ffilm  mewn tri rhan gyda’r seiniau mewn gwrthbwynt â’r lluniau a hyn mewn proses coreograffig  mewn math ar fale clyweledol. I gloi’r cyngerdd mae Retorica yn perfformio Spielend gan John McCabe, gwaith a ysgrifenwyd ar gyfer Philippa Mo ac sy’n ymwneud â ‘chwarae’ yn ystyr ehangaf y term.

 

 

Booking

Tocynnau: £10, £8, myfyrwyr a rhai dan 18 mynediad am ddim  

Book places

The venue

Google map

Cardiff University Concert Hall
Corbett Road
Cardiff
CF10 3EB

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.