Jazz yn y Brifysgol: Quercus

17/02/2018, 7:00 pm - 9:00 pm

June Tabor – llais, Iain Ballamy – sacsoffon soprano a thenor, Huw Warren – piano

Daw ynghyd heno dri  cherddor  gwerin a jazz mwyaf enwog y DU i gyflwyno cerddoriaeth siambr telynegol a llesmeiriol. Mae Quercus yn bartneriaeth creadigol sydd wedi cael gwobrau di-ri. Maent yn feistri ar weu ynghyd elfennau gwerin a jazz. Mae profiad gydol oes ganddynt mewn cyfansoddi gwreiddiol ac adfer caneuoun gwerin traddodiadol, a’r oll wedi eu cyflwyno mewn dull newydd llawn awyrgylch rhiniol.

Daeth June Tabor yn enwog yng nghanol y 70au ac enillodd gystadleuaeth  Folk Awards Singer of the Year y BBC ddwy waith. Cynhaliodd ei gyrfa ar lefel uchel byth ers hynny, gan weithio gyda cherddorion tebyg i Maddy Prior a’r Oyster Band ymhlith llawer o rai eraill. Mae Iain Bellamy wedi ei restru ymhlith y 100 Jazz Legends y BBC ac mae’n wybyddus iawn fel cerddor a pherfformiwr jazz blaengar, gydag enw rhyngwladol o Sgandinafia i’r India. Mae’r pianydd o Gymro, Huw Warren, yn feistr ar gyflwyno cerddoriaeth wreiddiol a hudolus a bu’n gweithio ar y cyd gyda Maria Pia de Vito, Mark Feldman ac Erik Truffaz. Mae’r cyplysiad o’r tri cherddor hyn yn cynnig profiad hyfryd, gyda llais ymbilgar June, sain melfedaidd Iain a cherddgarwch ffansiol Huw yn blethiad sy’n ymdreiddio i ddyfnderoedd teimlad.

Adolygiadau’r du o’r albwm

‘…clarity, stillness and deep but fragile sound. It’s a unique tribute to the power of song’ The Guardian

‘one of the most surprising and beautiful pieces of work I’ve heard in a long time’ The Observer

‘the fusion is magical here as [Ballamy and Warren] subtle embellishments accentuate the force of Tabor’s austere yet soulful delivery on tunes that range from ancient folk to their own…’ The Times

‘exceptionally lovely’ The Independent on Sunday

Booking

Tocynnau: £15, £10, myfyrwyr a rhai dan 18 am ddim

Book places

The venue

Google map

Cardiff University Concert Hall
Corbett Road
Cardiff
CF10 3EB

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.