Gŵyl Cerddoriaeth Gyfoes i Bawb: Prosiect Lleisiau Cymreig: CMG Rhan II

02/03/2018, 7:00 pm - 9:00 pm

Bu Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes Prifysgol Caerdydd yn archwilio cerddoriaeth cyfansoddwyr Cymreig ers 2014. Neilltuwyd gyngherddau i’r repertoire hwn a chynhwyswyd gweithiau unigol mewn sawl cyngerdd arall. Ym mlwyddyn academaidd 2017-18 daw’r prosiect  i’w llawn dwf gyda dau gyngerdd o gerddoriaeth ddiweddar gan gyfansoddwyr o Gymru ynghyd â recordiad  CD gaiff ei ryddhau yn 2018.

Eleni bydd pwyslais ar gerddoriaeth leisiol, gyda pherfformiadau gan  Ensembl Lleisiol CMG, dan arweiniad Dr Robert Fokkens. Dewisir unawdwyr o CMG i berfformio yn y cyngherddau a’r recordiad. Cynhwysir gweithiau siambr hefyd yn y cyngherddau, a thalwn deyrnged i ddau berson fu’n ganolog yng ngweithgareddau cerddoriaeth Gymreig ac a fu farw’n ddiweddar, Peter Reynolds a Mervyn Burtch.

Clywir darnau gan ystod eang o gyfansoddwyr, o ffigyrau sy’n amlwg yn genedlaethol, gan gynnwys John Metcalf, Charlie Barber a Lynne Plowman, i gyfansoddwyr iau sy’n weithgar yma yng Nghymru a thramor. Bydd y rhaglenni’n adlewyrchu ehangder  y gweithgarwch artistig yng Nghymru heddiw a bydd y cryno ddisg yn ychwanegiad pwysig i gatalog recordiau o gerddoriaeth newydd o Gymru.

Booking

Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

Book places

The venue

Google map

Cardiff University Concert Hall
Corbett Road
Cardiff
CF10 3EB

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.