Gŵyl Cerddoriaeth Gyfoes i Bawb: Triawd Fidelio

03/03/2018, 7:00 pm - 9:00 pm

CoMA Open Score work

Donnacha Dennehy: Bulb

Michael Finnissy: June

Joe Cutler: McNulty

Rob Fokkens: Mammals of Southern Africa

Mae Prifysgol Cardydd yn cyflwyno dau ddiwrnod o ddigwyddiadau ar gyfer cerddorion amatur a chyfansoddwyr fel rhan o’r prosiect cenedlaethol CoMa (Contemporary Music for All). Ar Fawrth 2-3 mae CoMA yn cydweithio gyda sawl sefydliad cerddoriaeth gyfoes ar draws y DU ac Ewrop er mwyn cyflwyno penwythnos o ddigwyddiadau cerddorol sy’n canolbwyntio ar gerddoriaeth newydd  i a chan amaturiaid mewn gwahanol ganolfannau ym mhob cwr o’r wlad, gan gynnwys Llundain, Belfast, Birmingham, Manceinion ac, yn Ewrop, yr Iseldiroedd, Berlin, Gwlad Belg ac Estonia. Prif bartner CoMA yng Nghymru yw Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd ac, ar nos Wener  Mawrth 2, byddwn yn rhoi llwyfan i gerddoriaeth leisiol gan drefnu gweithdy, ymarferion cyhoeddus, perfformiadau anffurfiol o ddetholiad o ddarnau corawl CoMA a repertoire arall ar gyfer cerddorion amatur. Gyda’r nos bydd Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes Prifysgol Caerdydd  yn perfformio darnau lleisiol gan gyfansoddwyr Cymreig.

Ar ddydd Sadwrn Mawrth 3ydd croesawn yr ensemble siambr nodedig Triawd Fidelio (Darragh Morgan, Ali Tal a Mary Dullea) sydd gyda pherthynas hir gyda CoMA, Byddant yn arwain gweithdai offerynnol agored i bawb a rhoddant gyngerdd o gerddoriaeth siambr gyfoes.

Booking

Tocynnau: £10, £8, myfyrwyr a rhai dan 18 mynediad am ddim

Book places

The venue

Cardiff University Concert Hall
Corbett Road
Cardiff
CF10 3EB

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.