Coming up

Our top picks for the weeks ahead...

CoMA Festival of Contemporary Music for all: a day of workshops and events Thursday 3 May 2018

03/05/2018

Concerts, vocal and instrumental workshops using music for CoMA’s Open Score collection.

Gogoniannau Baroc a Chlasurol Rhufain: Côr Siambr Prifysgol Caerdydd

04/05/2018

Ym maes cerddoriaeth eglwysig y ddeunawfed ganrif roedd Rhufain yn ferw gosmopolitaidd lle gwelwyd cyffro datblygiadau newydd ochr yn ochr ag adfeilion o’r gorffennol pell. Yn ystod teyrnasiaeth sawl Pab dysgedig a diwylliannol bu’r ddinas yn ganolfan i noddwyr pwysig wrth i gardinaliaid gystadlu am wasanaeth y maestri di cappella mwyaf blaengar. Ar ôl cynnwrf y rhyfeloedd Napoleonaidd anghofiwyd am gyfraniad llawer o’r meistri hyn ac yn y cyngerdd hwn cawn gyfle i dalu wrogaeth i feistroldeb Sebastiano Bolis (c.1750-1804), maestro i’r Cardinal Henry Benedict Stuart yn S Lorenzo, Damaso, ynghyd ag i Maria Rosa Coccia (1759-1833), y ferch gyntaf i gael ei hapwyntio’n maestra di cappella yn Rhufain.