Coming up

Our top picks for the weeks ahead...

Chwythbrennau Symffonig Prifysgol Caerdydd

05/12/2019

Dywedodd John Adams: ‘Cyfansoddwyd Lollapalooza fel anrheg penblwydd i Simon Rattle sydd wedi bod yn gyfaill  ers llawer o flynyddoedd. Mae’r term ‘lollapalooza’ yn amwys ei ystyr a hynny efallai sy’n ei wneud yn boblogaidd fel gair Americanaidd cynrychioladol.

Stile Moderno–Monteverdi, Cavalli & Strozzi

13/12/2019

Bu newidiadau aruthrol mewn cerddoriaeth grefyddol a seciwlar yn y degawdau o gwmpas 1600, gyda dinas Fenis yn ganolfan allweddol i ddatblygiad rhyfeddol mewn cynghanedd a rhythm cysylltiedig â’r seconda pratica, a adnabyddir yn well fel y stile moderno. Bydd y cyngerdd yn canolbwyntio ar weithiau’r tri prif gynhaliwr yr arddull newydd, Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli a Barbara Strozzi, a bydd y rhaglen yn dathlu 400 mlynedd ers geni Strozzi ym 1619.

Pedro Faria Gomes – ‘Chamber Works’

04/02/2020

Mae’r gweithiau siambr a glywir heno yn dyddio o’r degawd 2009-18 ac maent yn cynnwys Sonata swmpus i feiolin a phiano. Mae’r gweithiau yn gyffredinol yn archwilio syniadau fel cof, ffurfiau cylchol, dychweliad, aros, mannau distaw a phersbectifau ystumiedig y nos. Mewn gwahanol ffyrdd mae’r darnau yn pwysleisio’r angen am gydymdeimlad ag eraill a phwysigrwydd osgoi lleisio barn rhy simplistig mewn perthynas â hunaniaeth pethau.